Lasten, nuorten ja perheiden tukena

Holmi Caresin avopalvelut tuottaa sosiaalihuoltolain mukaisia ennalta ehkäiseviä sekä lastensuojelun avohuollon tukipalveluita lapsille, nuorille, aikuisille sekä perheille. Lastensuojelulaitos Punapakka tarjoaa kodin seitsemälle lapselle.  Holmi Cares toimii yhteistyössä kuntien sosiaalitoimien kanssa.

Avopalvelut

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tarkoituksena on tukea lasta sekä hänen perhettään kokonaisvaltaisesti. Tukihenkilötoiminnassa turvallinen aikuinen kulkee lapsen ja perheen rinnalla tukien heidän arjessa jaksamista, lapsen koulun käyntiä tai esimerkiksi harrastustoimintaa. Tukihenkilötoiminta voi olla toiminnallista, jolloin lapsi ja tukihenkilö harrastavat yhdessä moottoriurheilua, liikuntaa tai vaikkapa vaeltamista. Tukihenkilötoiminta voi olla ennaltaehkäisevää tai korjaavaa työskentelyä, jolla pyritään tukemaan lapsen ja perheen hyvinvointia tai esimerkiksi pyritään välttämään laitossijoitus. Osana tukihenkilötoimintaa voidaan käyttää neuropsykiatrista valmennusta.

Perhetyö

Perheet kohtaavat erilaisia haasteita arjessaan. Ajoittain perheen sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot tai perhedynamiikka ei jostain syystä toimi. Holmi Caresin perhetyössä perhe on keskeisessä asemassa työskentelyn tavoitteiden asettamisessa. Perhetyössä pyritään löytämään perheen vahvuuksia, vahvistamaan niitä ja löytämään perheelle keinoja arjessa jaksamiseen. Jokaisen perheen kanssa työskentely suunnitellaan perheen tarpeet huomioiden.

Jälkihuollon lähituki

Jälkihuollon lähituessa työskennellään nuoren kanssa, jolla on kodin ulkopuolinen sijoitus taustallaan. Nuoren muuttaessa takaisin kotiin perheen luokse tai itsenäistyessä omaan asuntoon, on nuori ja perhe uuden tilanteen edessä. Perheen luokse palatessa nuoren voi olla vaikea kotiutua kotiin ja perheen rytmiin. Itsenäistyvä nuori taas voi tarvita tukea erilaisten etuuksien haussa, koulun käynnissä tai arjen askareiden hoidossa. Jälkihuoltotyöntekijä on nuorelle rinnalla kulkija, tsemppaaja, kannustaja ja ratkaisuiden etsijä. Jälkihuollon yhtenä tavoitteena on saattaa nuori turvallisesti aikuisuuteen ja opettaa nuorelle itsenäisen elämän taitoja.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on asiakkaan kuntouttamista hänen omassa elinympäristössään. Neuropsykiatrisesta valmennuksesta voi hyötyä henkilö, jolla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä- tai -vaikeuksia. Neuropsykiatriset haasteet voivat ilmetä ongelmina sosiaalisissa suhteissa, arjen hallinnassa tai esimerkiksi toiminnanohjauksessa. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa etsitään asiakkaan henkilökohtaisia vahvuuksia, korostetaan niitä ja autetaan niiden käytössä. Valmennuksessa korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakkaan yksilöllinen huomioiminen.

Kokemusasiantuntijapalvelut

Kokemusasiantuntijapalvelut on vertaistuellisia palveluita, joissa kokemusasiantuntija omien esimerkkien kautta ja työntekijän tukemana kertoo elämästään, haasteistaan ja siitä, miten haasteista voi selvitä. Kokemusasiantuntijan ja työntekijän pitämiä luentoja voidaan käyttää esimerkiksi kouluissa tai sijaishuollon yksiköissä kannustamaan lapsia ja nuoria jaksamaan eteenpäin ja ottamaan tukea vastaan tai esimerkiksi koulutustilaisuuksissa alan ammattilaisille tuomaan uutta näkökulmaa tuen toteuttamiseen asiakkaalle.

Lastensuojelulaitos Punapakka

Ohjaajat 24/7 puh.0401283869

Lastensuojelulaitos Punapakka tarjoaa kodin seitsemälle lapselle, jotka kaipaavat pitkäaikaista sijaishuoltopaikkaa. Punapakka tarjoaa turvallisen ja viihtyisän kodin, jossa lasten on hyvä kasvaa ja kehittyä saaden ammatillista tukea elämänsä polulle. Meille on tärkeää luoda aito kiintymyssuhde lapseen ja sen avulla rakentaa lapsen tulevaisuutta yhdessä hänen läheistensä kanssa.

Kodissamme työskentelee sosionomeja, sairaanhoitaja sekä lähihoitajia terapeuttisella työotteella. Terapeuttisessa työotteessa huomioimme ja tuemme perheen voimavaroja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Moniammatillinen kasvatustiimimme kohtaa lapset ja heidän perheensä lämmöllä ja yhdessä tekemällä—meillä jokainen lapsi saa olla oma itsensä ja tulla arvostetuksi ja välitetyksi itsenään.

Lapset voivat tulla Punapakkaan hyvin erilaisilla taustoilla. Henkilökunnan vahva kokemus sijaishuollosta ja lasten monipuolisista haasteista luovat hyvän pohjan kohdata erilaisia lapsia yksilöinä. Punapakassa panostamme terapeuttiseen työotteeseen, jossa huomioimme lapsen tarpeen välittäviin aikuissuhteisiin ja pyrimme tarjoamaan aitoja kiintymyssuhteita lapsen elämään. Työntekijöillämme on osaamista neuropsykiatrisista ja psykiatrisista haasteista ja osaamisemme erilaisten traumojen hoitamisessa on vahvaa työkokemuksemme kautta. Uskomme, että vahva perushoiva ja aito välittäminen ovat lähtökohtaisesti terapeuttisia elementtejä, joiden ohella strukturoitu turvallinen arki luo turvallisen kasvuympäristön lapsille. 

Lastensuojelulaitos Punapakan ensisijainen tarkoitus on tarjota pitkäaikaista sijaishuoltoa huostaanotetuille lapsille. Henkilökunnan ammattitaito mahdollistaa lapsen kiireellisenkin sijoituksen tai avohuollon tukitoimena sijoittamisen. Haluamme kuitenkin tarjota kodissamme asuville lapsille pysyvyyttä ja jatkuvuutta myös muiden lasten osalta. 

Kotimme arvot

Toimintaamme ohjaavat vahvat arvot, jotka kulkevat mukanamme kaikessa työssämme.

 • Lapsi- ja perhelähtöisyys
 • Välittäminen ja huomioiminen
 • Yhteistyö ja kumppanuus
 • Osaaminen ja yksilöllisyys

Toimintaympäristö

Lastensuojelulaitos Punapakka sijaitsee keskellä Satakuntalaista maalaisidylliä Nakkilassa. Nakkilassa on reilu 5000 asukasta ja sen keskeinen sijainti mahdollistaa monipuoliset kulkuyhteydet ympäri Satakuntaa, Keski- ja Etelä-Suomea. Nakkilan kunta tarjoaa hyvän ympäristön kasvulle ja kehitykselle koulunkäynnin monipuolisuudella sekä lukuisilla harrastusmahdollisuuksilla. 

Punapakka kotina tarjoaa seitsemälle lapselle 600 neliön tilat, joissa jokaisella lapsella on 13-19 neliöiset tilavat ja avarat omat huoneet. Yleiset tilat ovat viihtyisät ja toimivat, harrastetiloja löytyy yhdessä tekemiseen tai yksin harrastamiseen. Kodinhoitoon on iso kodinhoitohuone ja yhteiskäytössä tilava, viihtyisä sauna ja kylpyamme. Lisäksi Punapakassa on toisessa kerroksessa perhetila, jossa vieraiden on mahdollista rauhassa yöpyä. Tila pitää sisällään yhden huoneen nukkumapaikkoineen sekä varustellun keittiön. Samassa tilassa voidaan pitää myös erilaisia rauhallisia hetkiä lapsen kanssa. 

Hehtaarin suojaisa pihapiiri kätkee sisäänsä hyvin hoidetun hyötypuutarhan lukuisine marjapensaineen sekä omenapuineen, kasvihuoneen sekä vihannesmaat, laajat nurmikentät pihapeleille sekä piharakennukset. Läheisten metsien tarjoamat luontoelämykset ovat lähellämme retkeilytoimintaa varten ja lähdepohjainen uimapaikka sijaitsee pyöräilymatkan päässä. 

Yhteystietomme löydät Ota yhteyttä” -osiosta.

Palvelujen toteuttajat

Andreas Holmi

 • Yrittäjä
 • Sosionomi(AMK)
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • ART- sekä Family Ties-ohjaaja

Minna Rantanen

 • Tukipalveluohjaaja
 • Sosionomi(AMK)
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • Rikos- ja riita-asioidensovittelija

Sonja Vaskela

 • Tukipalveluohjaaja
 • Sosionomi(YAMK)
 • Neuropsykiatrinen valmentaja

Mari Heurlin

 • Pari- ja perheterapian psykoterapeutti
 • Sosionomi(YAMK)

Pia Raittinen

 • Tukipalveluohjaaja
 • Sosionomi(AMK)
 • Perhearviointi-koulutus

Timo Rantanen

 • Tukipalveluohjaaja
 • Lähihoitaja

Ota yhteyttä

Andreas Holmi, yrittäjä
 • Avopalvelut
 • Lastensuojelulaitos Punapakka
 • Paikkakyselyt sekä hallinto
 • puh.045-1425568
 • @:andreas.holmi@holmicares.fi
Hennariikka Rosenqvist, yksikön johtaja
 • Lastensuojelulaitos Punapakka
 • Paikkakyselyt(sijaishuolto) sekä hallinto
 • puh.0401817551
 • @:hennariikka.rosenqvist@holmicares.fi
Minna Rantanen, tukipalveluohjaaja
 • Avopalvelut Satakunta sekä Pirkanmaa
 • puh.045-1579454
 • @:minna.rantanen@holmicares.fi
Sonja Vaskela, tukipalveluohjaaja
 • Avopalvelut Satakunta
 • puh.040-4873455
 • @:sonja.vaskela@holmicares.fi
Mari Heurlin, tukipalveluohjaaja, perheterapeutti
 • Avopalvelut Satakunta, Lastensuojelulaitos Punapakka
 • puh.040-6195452
 • @:mari.heurlin@holmicares.fi
Pia Raittinen, tukipalveluohjaaja
 • Avopalvelut Pirkanmaa
 • puh.040-6627969
 • @:pia.raittinen@holmicares.fi
Timo Rantanen, tukipalveluohjaaja
 • Avopalvelut Satakunta sekä Pirkanmaa
 • puh.040-1844174
 • @:timo.rantanen@holmicares.fi

Toimipaikkojen tiedot:

Lastensuojelulaitos Punapakka
Pyssykankaantie 567,
29270 Hormisto
Ohjaajat puh. 0401283869
@: punapakka@holmicares.fi
Holmi Cares Oy
Hormistontie 81,
29250 Nakkila