Avopalvelut

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tarkoituksena on tukea lasta sekä hänen perhettään kokonaisvaltaisesti. Tukihenkilötoiminnassa turvallinen aikuinen kulkee lapsen ja perheen rinnalla tukien heidän arjessa jaksamista, lapsen koulun käyntiä tai esimerkiksi harrastustoimintaa. Tukihenkilötoiminta voi olla toiminnallista, jolloin lapsi ja tukihenkilö harrastavat yhdessä moottoriurheilua, liikuntaa tai vaikkapa vaeltamista. Tukihenkilötoiminta voi olla ennaltaehkäisevää tai korjaavaa työskentelyä, jolla pyritään tukemaan lapsen ja perheen hyvinvointia tai esimerkiksi pyritään välttämään laitossijoitus. Osana tukihenkilötoimintaa voidaan käyttää neuropsykiatrista valmennusta.

Perhetyö

Perheet kohtaavat erilaisia haasteita arjessaan. Ajoittain perheen sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot tai perhedynamiikka ei jostain syystä toimi. Holmi Caresin perhetyössä perhe on keskeisessä asemassa työskentelyn tavoitteiden asettamisessa. Perhetyössä pyritään löytämään perheen vahvuuksia, vahvistamaan niitä ja löytämään perheelle keinoja arjessa jaksamiseen. Jokaisen perheen kanssa työskentely suunnitellaan perheen tarpeet huomioiden.

Jälkihuollon lähituki

Jälkihuollon lähituessa työskennellään nuoren kanssa, jolla on kodin ulkopuolinen sijoitus taustallaan. Nuoren muuttaessa takaisin kotiin perheen luokse tai itsenäistyessä omaan asuntoon, on nuori ja perhe uuden tilanteen edessä. Perheen luokse palatessa nuoren voi olla vaikea kotiutua kotiin ja perheen rytmiin. Itsenäistyvä nuori taas voi tarvita tukea erilaisten etuuksien haussa, koulun käynnissä tai arjen askareiden hoidossa. Jälkihuoltotyöntekijä on nuorelle rinnalla kulkija, tsemppaaja, kannustaja ja ratkaisuiden etsijä. Jälkihuollon yhtenä tavoitteena on saattaa nuori turvallisesti aikuisuuteen ja opettaa nuorelle itsenäisen elämän taitoja.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on asiakkaan kuntouttamista hänen omassa elinympäristössään. Neuropsykiatrisesta valmennuksesta voi hyötyä henkilö, jolla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä- tai -vaikeuksia. Neuropsykiatriset haasteet voivat ilmetä ongelmina sosiaalisissa suhteissa, arjen hallinnassa tai esimerkiksi toiminnanohjauksessa. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa etsitään asiakkaan henkilökohtaisia vahvuuksia, korostetaan niitä ja autetaan niiden käytössä. Valmennuksessa korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakkaan yksilöllinen huomioiminen.

Kokemusasiantuntijapalvelut

Kokemusasiantuntijapalvelut on vertaistuellisia palveluita, joissa kokemusasiantuntija omien esimerkkien kautta ja työntekijän tukemana kertoo elämästään, haasteistaan ja siitä, miten haasteista voi selvitä. Kokemusasiantuntijan ja työntekijän pitämiä luentoja voidaan käyttää esimerkiksi kouluissa tai sijaishuollon yksiköissä kannustamaan lapsia ja nuoria jaksamaan eteenpäin ja ottamaan tukea vastaan tai esimerkiksi koulutustilaisuuksissa alan ammattilaisille tuomaan uutta näkökulmaa tuen toteuttamiseen asiakkaalle.